Sborová ohlášení 5.11. 2017 (Bohoslužby pro děti)

06.11.2017 15:33

Sborová ohlášení 5.11. 2017 (Bohoslužby pro děti)                                                                                                                                                                                        

1. Služby Boží jsou příští neděli v 9.00 hod. Kázat bude bratr vikář.

V neděli po shromáždění bude také schůze staršovstva.

Setkání nad Biblí je v úterý v 17.00 tentokrát u Běťákových v Dolním Újezdě (čp. 470).

Konfirmační cvičení je ve čtvrtek ve 14.30.

Biblická hodina je také ve čtvrtek v 18.30. Na programu je svatba v Káni (J 2. 1-11). Pokud můžete, přijďte.

Náboženství pro děti máme v pátek ve 14.30 (starší)

                                                            a v 16.00 (mladší)

Všechna shromáždění v týdnu povede bratr vikář. Bratr farář bude mít v závěru týdne dva dny dovolené (čtvrtek, pátek).

 

2. V sobotu 11.11. bude v Chrudimi zasedat konvent Chrudimského seniorátu. Sbor v Bučině nás dnes odpoledne ve 14.00 hod. zve k přednášce na théma „Budoucnost církve.“ Přednášet bude bratr farář ThDr. Jiří Doležal z Pardubic.

 

3. Narozeniny má v příštím týdnu Natálka Šarounová. Přejeme ji vše dobré, hodně zdraví, Boží milost a požehnání.

 

4. Příští neděli mají službu bratr Michal Veselík a Vlastimil Voříšek. 

 

5. Můžete si objednávat výrobky z Rolničky a také nástěnný kalendář naší církve na příští rok. Dnešní chrámová sbírka je pro potřeby našeho sboru

 

6. Po shromáždění vás zveme ke společenství u kávy a čaje.

 

 

 

introit Ž 67. 2-4

čtení Iz 56. 1-8

text Mk 7. 24-26 a 27-30

poslání Ř 11. 25-36

písně 627, 190, S303, 648, 623

doprovod: Jan Vávra

služba: Vlastimil Voříšek  

kázal: Václav Hurt


Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litomyšli

A. Tomíčka 69
570 01 Litomyšl

farář 608 054 457
kurátor 721 992 921