Sborová ohlášení 4.9. 2022 (bohoslužby pro děti)

04.09.2022 04:09

Sborová ohlášení 4.9. 2022  (bohoslužby pro děti)           

         (závěrečné bohoslužby faráře Václava Hurta)                                                                                                                                                                                                              

            

1. Služby Boží budeme slavit opět příští neděli v 9.00. Kázat bude bratr kazatel David Beňa. Soubežně s bohoslužbami je také nedělní škola, kterou příští neděli povede bratr Jura Běťák. 

 

2. Bratr farář se 30.8. odstěhoval z fary na důchod na Horky. Velice děkuje za pomoc při stěhování. Od 1. září administruje náš sbor bratr farář Daniel Matouš ze Sloupnice. Předání úřadu proběhne ve čtvrtek večer.

 

3. Službu příští neděli má sestra místokurátorka Vlasta Ritzingerová a bratr kurátor Michal Sadílek.

 

4. Dnešní chrámová sbírka je pro potřeby našeho sboru.

 

5. Po shromáždění vás zveme ke společenství a rozhovoru u kávy a občerstvení.

 

 

 

 

 

 

introit Ž 106.48, Ž 107.1

čtení Lk 24.13-35

text Lk 24.13-16, 29-32

poslání Žd 11. 39 - 12. 3, 12-13

písně: 640, 204, 667, 759, 239, 422

služba: Jan Kubíček

doprovod: Alena Běťáková

kázal: Václav Hurt

 


Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litomyšli

A. Tomíčka 69
570 01 Litomyšl

farář 608 054 457
kurátor 721 992 921