Sborová ohlášení 4.8. 2019

05.08.2019 21:27

Sborová ohlášení 4.8. 2019                                             

                                                                                                                                 

1. K bohoslužbám se sejdeme opět příští neděli v 9.00. Kázat bude bratr kazatel David Beňa.

Náš bratr farář má od pátku 9.8. týden dovolené. V případě pohřbu ho zastupuje bratr farář Libor Chaloupka z Bučiny.

 

2. Ve středu Pán života a smrti povolal k sobě sestru Dagmar Gabrhelovou. Rozloučení s ní se koná v tomto kostele ve čtvrtek 8. srpna ve 13.00.

 

3. Narozeniny má v tomto týdnu bratr Jan Vávra. Přejeme mu vše dobré, hodně zdraví, Boží milost a požehnání.

 

4. Příští neděli má službu bratr Jiří Běťák a sestra Miloslava Fryaufová.

 

5. Charita nás požádala o podporu domácí zdravotní péče. Můžeme tak učinit podepsáním petice „Doma je doma“, z které vyjímáme: „Žádáme, aby se politici zasadili o záchranu domácí zdravotní péče zajištěním jejího dostatečného a udržitelného financování a zabránili kolapsu, který jí hrozí.“ Text petice i podpisový arch je u služby.

 

6. Prostřednictvím účelové sbírky můžete přispět na instalaci nového plynového kotle pro vytápění kostela. Sběrací listina je u služby. Dnešní chrámová sbírka je pro potřeby našeho sboru.

 

7. Po shromáždění vás zveme ke společenství u kávy a čaje.

 

 

 

 

introit Ž 103.2, 12-13

čtení Lk 7.36-50

text Lk 7. 47-50

poslání Ko 3. 12-15

písně 642, 498, 504, 572, 690

doprovod: Alena Běťáková

služba: Josef Čejka, Milan Dvořák a Čestmír Svoboda.  

kázání: Václav Hurt

 


Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litomyšli

A. Tomíčka 69
570 01 Litomyšl

farář 608 054 457
kurátor 721 992 921