Sborová ohlášení 4.6. 2017 (Neděle svatodušní s VP, dětský den)

05.06.2017 06:59

Sborová ohlášení 4.6. 2017 (Neděle svatodušní s VP, dětský den)                                                                              

                                    

0. Dnes máme sborový den pro děti. Jeho thématem je Zjevení sv. Jana. Program pro děti připravil bratr Jura Běťák a začne po shromáždění v 10.30. A bude pokračovat i odpoledne. Máme naplánován také společný oběd ve sboru, ke kterému vás zveme.

 

1. Služby Boží máme v neděli od 9.00 hod. Příští neděli bude po shromáždění také pravidelná schůze staršovstva.

A příští neděli večer si připomeneme letošní výročí reformace. O Martinu Lutherovi bude hovořit kazatel Církve bratrské bratr David Beňa. Po přednášce bude příležitost k rozhovoru. Začátek je v 18.00 hod. 

Konfirmační cvičení je v úterý v 15.30 hod.

Náboženství pro děti také v pátek v 16.00 hod.

 

2. V pátek je Noc kostelů, které se účastní i náš sbor. Společné zahájení bude v Novém  kostele Církve bratrské v 17.30 hod. U nás budeme především zpívat ze zpěvníku Svítá a budeme rádi, když příjdete. Podrobný program je na vývěsce a je také vytištěn k vyzvednutí.

 

3. Příští neděli jsme také zváni do Čáslavi k seniorátnímu Setkání generací i setkání pěvěckých sborů. Pozvánka je na vývěsce.

V pátek v 19.00 hod. nás zve sbor ve Džbánově k jednoaktovce Hanse Sachse v podání ochotnického souboru z Makova.

 

4. Narozeniny měla v pátek sestra Jitka Päuerlová a v tomto týdnu budou mít bratr Miroslav Brýdl, sestra Věra Pleskotová a bratr Milan Dvořák. Přejeme jim vše dobré, hodně zdraví, Boží milost a požehnání.

 

5. Příští neděli mají službu bratři Josef Čejka, Milan Dvořák a Čestmír Svoboda.

 

6. Dnešní chrámová sbírka celocírkevní a je určena pro pro Diakonii naší církve. Více na vývěsce.

 

7. Po shromáždění vás zveme ke společenství u kávy a čaje.

 

 

 

introit Ž 118.24, 23, 29

čtení Zj 5. 1-14

text Sk 2. 1-4

poslání 1K 12. 4-11

písně 675, S175, 678, S167, S360, 419

kázal: Václav Hurt


Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litomyšli

A. Tomíčka 69
570 01 Litomyšl

administrující farář
732 622 103
kurátor 721 992 921