Sborová ohlášení 4.4. 2021 Neděle velikonoční (online)

04.04.2021 04:20

Sborová ohlášení 4.4. 2021 Neděle velikonoční  (online)                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                   

1. Bohoslužby příští neděli budeme přenášet v reálném čase na webové stránky našeho sboru. Bohoslužby v kostele budou také otevřeny všem, kteří už chtějí být v kostele „na živo“. Může však být obsazeno jen 10% míst k sezení. 

 

2. Narozeniny má v tomto týdnu sestra Eva Maršová. Přejeme jí vše dobré, hodně zdraví, Boží milost a požehnání.

 

3. Dnešní chrámová sbírka je celocírkevní a je na Hlavní dar lásky Jeronýmovy jednoty. Z dopisu představenstva JJ uvádím: „Vyhlížíme, až se zase budeme setkávat v kostelích na bohoslužbách, zpívat za doprovodu varhan, poslouchat Boží slovo a snažit se mu porozumět. V této naději nemáme zapomínat i na věci praktické. Abychom se měli kde setkávat, v jakém prostředí, na co doprovázet zpěv při bohoslužbách a kde ubytovat naše kazatele. Letošní Hlavní dar lásky,  bude věnován sboru v Brně-Židenicích na statické zajištění kostela. Celkové náklady jsou rozpočtovány ve výši 1 756 000 Kč. Sbor v Brně-Židenicích má 600 členů a vede rozsáhlý sborový život. Je na místě jim s velikou investicí pomoci.  (vs 302).

 

4. Přeji vám požehnanou Neděli velikonoční. Radujte se, že Kristus vstal z mrtvých. Radujte se, že máme naději. Ať s vámi zůstává Boží láska a pokoj.

 

 

 

introit Ž 105. 1, 5, 3

čtení 1K 15.3-9, 19-26

text Mk 16.1-8

poslání 1K 15.54b-58

písně 336, 667, 341, 660, 346    

střih: Jura Běťák

doprovod: Jakub, Magdalena a Jan Sadílkovi

kázal: Václav Hurt


Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litomyšli

A. Tomíčka 69
570 01 Litomyšl

farář 608 054 457
kurátor 721 992 921