Sborová ohlášení 4. 3. 2018 (3. Neděle postní, dětské bohoslužby)

04.03.2018 10:27

Sborová ohlášení 4. 3. 2018 (3. Neděle postní, dětské bohoslužby)

                                                                                                                    

1. Služby Boží jsou opět za týden, v neděli v 9.00.

Zítra, v pondělí v 18.30 je pravidelná schůze staršovstva.

Konfirmační cvičení je ve čtvrtek ve 14.30.

Biblická hodina je také ve čtvrtek v 18.30.

Náboženství pro starší děti je v pátek ve 14.30, pro mladší pak v 16.00.

2. Za 14 dnů, 18. března v 9.00 se bude v rámci nedělních bohoslužeb konat výroční sborové shromáždění. Všechny vás upřímně zveme a těšíme se, že využijete příležitosti hovořit o životě sboru. Velikonoční dopis s pozvánkou na vss je pro vás připraven a můžete si jej vyzvednout.

3. Dnes sousední sbor ve Svitavách slaví 70 let od svého založení a zve nás k účasti. Dopoledne bude kázat a přednášet (v 11.00) bratr synodní senior Daniel Ženatý. Odpoledne ve 14.00 bude o dějinách svitavského evangelického sboru hovořit místní historik Radoslav Fikejz. Více na vývěsce.

 

4. Narozeniny má dnes sestra Miluše Voříšková a v týdnu bratr Jiří Peňáz. Přejeme jim vše dobré, hodně zdraví, Boží milost a požehnání.

 

5. Příští neděli mají službu bratři Jiří Běťák a Miloslava Fryaufová.

 

6. Letošní postní sbírka je pro práci Diakonie ČCE v uprchlickém táboře Zatarí v Jordánsku, kde žijí především ti, kteří uprchli před válkou v Sýrii. Více najdete na internetových stránkách. Na postní sbírku můžete přispět prostřednictvím sběrací listiny nebo přímo na účet sboru. Dnešní chrámová sbírka je pro potřeby našeho sboru.

 

7. Po shromáždění vás zveme ke společenství u kávy a čaje.

 

introit: Ž 107, 1-3

čtení: Mt 18, 1-5

text: Mt 18, 10-14

poslání: Fp 2, 5-11

písně:627, S 355, S 148, S 233, 623.

doprovod: Jakub a Jenda Sadílkovi

služba: Josef Čejka, Milan Dvořák, Čestmír Svoboda  

kázal: Jan Hrudka


Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litomyšli

A. Tomíčka 69
570 01 Litomyšl

farář 608 054 457
kurátor 721 992 921