Sborová ohlášení 4.12.2016 (druhá adventní)

05.12.2016 14:55

Sborová ohlášení 4.12.2016 (druhá adventní)                                                                                                                                    

1. Dnes odpoledne jsme zváni do našeho sboru k vyprávění bratra faráře o krajanech v Bohemce na jižní Ukrajině. Začátek je v 16.00 hod. 

Služby Boží jsou opět za týden, v neděli v 9.00 hod. Bude při nich  pokřtěna Anežka Vávrová, dcera Jana a Lucie Vávrových.

Konfirmační cvičení je v pátek ve 14.15 hod.

Náboženství pro děti je v pátek v 16.00 hod.

 

2. Dnes nás také sousední evangelický sbor v Bučině zve ke slavnostnímu shromáždění, kterým si chtějí připomenout 230. výročí od postavení evangelického kostela a založení sboru. Program je následující:
10:00 hod - bohoslužby, káže synodní senior ČCE Mgr. Daniel Ženatý
14:00 hod - přednášky: „Historie evangelického sboru v Bučině“ (MUDr. Miroslav Kučera) a „Co může sbor nabídnout dnes, po 230 letech?“ (Mgr. Daniel Ženatý)

Příští neděli odpoledne vás rovněž zveme do našeho sboru na adventní koncert. Vystoupí při něm „Litomyšlská schola“. Začátek je v 16.30 hod.

Na příští neděli přišlo také pozvání na koncert v evangelickém kostele ve Sloupnici. Začátek  v 17.00 hod. Více na vývěsce.

 

3. Narozeniny mají v tomto týdnu sestry Eva Sadílková, Stanislava Vodehnalová a Magdalena Veselíková. Přejeme ji vše dobré, hodně zdraví, Boží milost a požehnání.

 

4. Prosíme, aby jste si prohlédli krásné výrobky našich sester. Pokud si je zakoupíte, podpoříte tak Diakonii ČCE v Čáslavi. Dnes si můžete také vyzvednout objednané výrobky z Rolničky.

 

5. Příští neděli mají službu bratři Josef  Čejka, Čestmír Svoboda a Michal Veselík.  

 

6. Dnešní chrámová sbírka je na potřeby našeho sboru.

 

7. Po bohoslužbách vás zveme ke společenství u kávy a čaje.

 

introit Ž 130

čtení 2Sa 14. 25-26, 15. 1-15,25-26, 30              

text 2Sa 16. 5-12

poslání 1Pt 2. 21-24, 5. 5b-6 

písně 694, 689, 688, 692, 690

kázal: Václav Hurt


Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litomyšli

A. Tomíčka 69
570 01 Litomyšl

administrující farář
732 622 103
kurátor 721 992 921