Sborová ohlášení 4.11. 2018

04.11.2018 10:31

Sborová ohlášení 4.11. 2018                                          

                                 

 

1. Bohoslužby jsou opět příští neděli v 9.00.

Zítra, v pondělí v 18.30 je pravidelná schůze staršovstva.

Biblickou hodinu máme v úterý, také v 18.30. 

Konfirmandi mají své cvičení v pátek ve 14.30.

Náboženství pro děti je také v pátek v 16.00.

 

2. V sobotu 10.11. nás Česká křesťanská akademie zve na koncert Jardy Svobody (bývalý kapelník skupiny Traband). Koncert se koná v kostele na Toulovcově náměstí a začátek je v 19.00 hod.

Příští neděli 11.11. ve 14.00 jsme pak zváni k ekumenickému pietnímu shromáždění u památníku obětí světových válek. V neděli je to 100 let od ukončení 1. světové války. Tento den se připomíná jako Den válečných veteránů.

 

3. V sobotu 10.11. se v Chrudimi koná konvent našeho seniorátu.

V neděli 11.11. se ve sboru ve Džbánově koná okrsková presbyterní konference. Hostem bude sestra Tabita Landová a bude hovořit na théma „Bohoslužby v ČCE: minulost - přítomnost – budoucnost". Začátek je ve 14.00.

 

4. Můžete si již objednávat výrobky z Rolničky a nástěnný kalendář ČCE 2019. Podrobnosti jsou u služby.

 

5. Příští neděli má službu sestra Vlasta Ritzingerová a bratr kurátor Michal Sadílek.

 

6. Dnešní chrámová sbírka je pro potřeby našeho sboru.

 

7. Po shromáždění vás zveme ke společenství u kávy a čaje.

 

 

introit Ž 75. 2,10  

čtení Sk 9. 1-31 

text Sk 9. 3-8, 15-20, 31

poslání Ef 2. 1-13  

písně 209, 438, S331, 440, 636   

doprovod: Jan Vávra

služba: Jan a Lukáš Kubíčkovi        

kázání: Václav Hurt


Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litomyšli

A. Tomíčka 69
570 01 Litomyšl

farář 608 054 457
kurátor 721 992 921