Sborová ohlášení 31.5. 2020 (Neděle svatodušní)

31.05.2020 10:56

Sborová ohlášení 31.5. 2020 (Neděle svatodušní)               

                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

1. Bohoslužby budeme slavit opět příští neděli v 9.00.

Zítra, v pondělí v 18.30, je pravidelná schůze staršovstva.

Biblická hodina bude v úterý v 18.30.

Náboženství pro mladší děti je ve čtvrtek v 16.00.

Konfirmační cvičení pak v pátek ve 14.00.

Náboženství pro starší děti je také v pátek v 16.00.

 

2. Zítra, v 18.30 nás Křesťanská akademie zve do kostela na Toulovcově nám. na koncert písničkáře Jiřího Smrže.

Za 14 dnů, v neděli 14. června, vás zveme do našeho kostela na jazzový koncert skupiny „Noční optika.“ Začátek je v 19.00 a vstupné je dobrovolné.

Letošní výroční sborové shromáždění bude v neděli 21. června v 9.00.

 

3. Narozeniny mají v příštím týdnu bratři Miroslav Brýdl a Milan Dvořák a sestra farářka Věra Pleskotová. Přejeme jim vše dobré, hodně zdraví, Boží milost a požehnání.

 

4. Příští neděli má službu sestra Vlasta Ritzingerová a bratr Michal Sadílek.

 

5. Dnes končí Sbírka darů Jeronýmovy jednoty na opravy kostelů a far v naší církvi. Děkujeme na vaši obětavost.  

Dnešní chrámová sbírka je celocírkevní a je pro Diakonii naší církve. Tato sbírka bude použita na rekostrukci Domova Radost v Merklíně, kde žijí dospělí lidé s autismem a mentálním postižením v malých domácnostech s odbornou podporou.

 

6. Po shromáždění vás zveme ke společenství u kávy a čaje.

 

 

introit Ž  Ž 104. 24, 30-31

čtení Gn 11. 1-9

text Sk 2. 1-6

poslání Ř 8. 1-14

písně 381, 371, 373, 397, 380, 675

doprovod: J+M+J Sadílkovi

služba: Jan a Lukáš Kubíčkovi

kázal: Václav Hurt


Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litomyšli

A. Tomíčka 69
570 01 Litomyšl

farář 608 054 457
kurátor 721 992 921