Sborová ohlášení 31.12. 2022

31.12.2022 04:09

Sborová ohlášení 31.12. 2022                                                    

                                                                                                              

  1. Vítáme u nás bratra faráře Daniela Matouše a děkujeme mu za dnešní bohoslužby.
  2. Služby Boží budeme slavit opět zítra na Nový rok v 9 hodin s večeří Páně, kázat pro nás bude bratr farář Tomáš Jirků.
  3. U služby si můžete objednat nástěnný kalendář na příští rok a za 170,- Kč zakoupit Evangelický kalendář a čtení Na každý den.
  4. Dole na nástěnce je rozpis oblíbených letních táborů a pobytů v Bělči a také pozvánka bratra faráře Klímy na Taneční bál v Proseči v pátek 10.2.
  5. Dnešní chrámová sbírka je pro potřeba našeho sboru, poslední v tomto účetním roce. Můžete také jako poslední možnost v tomto finančním roce přispět do sbírky na rekonstrukci fary nebo zaplatit salár.
  6. Zítra má službu bratr Emil Vávra a sestra Vlasta Ritzingerová.

 

 

 

Písně: 77, 255, 603, 340, 616, 618

služba: Jan a Lukáš Kubíčkovi

doprovod: Alena Běťáková

kázal: Daniel Matouš

 


Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litomyšli

A. Tomíčka 69
570 01 Litomyšl

farář 608 054 457
kurátor 721 992 921