Sborová ohlášení 31.12. 2017 (Silvestr)

01.01.2018 22:26

Sborová ohlášení 31.12. 2017  (Silvestr)                                                                                                                                                                                  

1. Zítra, na Nový rok jsou bohoslužby s večeří Páně v 9.00. Kázat bude bratr vikář Jan Hrudka.

V úterý v 17.00 je setkání nad Biblí u Veselíků (Ex 3. 1-14, 20. 1-7).

Konfirmační cvičení je ve čtvrtek ve 14.30

Schůze staršovstva je také ve čtvrtek také v 17.00.

Náboženství pro děti je v pátek ve 14.30 (starší)

                                                     a v 16.00 (mladší)

 

2. V minulých dnech povolal Pán života a smrti k sobě tři sestry z našeho sboru. 26.12. zemřela sestra Lydie Záleská ve věku 83 let, 28.12. zemřela sestra Miloslava Kheralová ve věku 93 let a 29.12. sestra Marie Procházková ve věku 88 let. Rozloučení se s nimi v tomto  kostele takto:

se sestrou Miloslavou Kheralovou ve středu v 10.00

se sestrou Marií Procházkovou ve čtvrtek v 9.30

a se sestrou Lydií Záleskou v pátek v 13.00.

 

3. V tomto roce povolal náš Pán k sobě tyto sestry a bratra: Věru Vodstrčilovou, Dagmar Šplíchalovou, Jana Pospíšila, Květu Voříškovou, Janu Dvořákovou, Marii Prokešovou, Lydii Záleskou, Miloslavu Kheralovou a Marie Procházkovou. A také bratra faráře římskokatolické církve Františka Beneše. Radovali jsme se pak z narození malého Jeronýma Čejky a Ellen Fikejzové.

 

4. Zítra má službu bratr kurátor Michal Sadílek a sestra Vlasta Ritzingerová.

 

5. Ke koupi jsou ještě Evangelické kalendáře i příručky Na každý den. A také sbírka kázání od faráře Štěpána Hájka s názvem „Desert.“ Dnešní chrámová sbírka je pro potřeby našeho sboru.

6. Po shromáždění vás zveme ke společenství u kávy a čaje.

 

introit Zj 1. 4-6

čtení Ž 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

text Zd 13.8

poslání 1 Pt 1.22-25

písně 531, 533, 697, 534, S286

doprovod: Jan Vávra

služba: Jan a Lukáš Kubíčkovi  

kázal: Václav Hurt


Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litomyšli

A. Tomíčka 69
570 01 Litomyšl

farář 608 054 457
kurátor 721 992 921