Sborová ohlášení 31.12.2016

02.01.2017 16:18

Sborová ohlášení 31.12.2016                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

1. Zítra, na Nový rok se sejdeme v 9.00 hod. Bohoslužby budou s večeří Páně.

V úterý v 18.00 hod. je schůze staršovstva.

 

2. Příští týden se v našem kostele bude natírat podlaha. Potřebujeme tedy vše vyklidit. Pokud máte sílu a čas přijďte zítra v 16.00 hod.

 

3. S koncem roku si také připomínáme ty, které náš Pán povolal k sobě. (Prosím, aby jste povstali). V tomto roce zemřel bratr Stanislav Chadima, presbyter a hospodář, bratr František Severa a sestra Anna Hartmannová. Máme naději, že je Hospodin přijal do svého milosrdenství. (Můžete se posadit.)

Letos se v našem sboru také narodily tři děti. Jsou to Michálek Veselík, Ondrášek Běťák a Anežka Vávrová. Ať jim Pán Bůh žehná.

 

4. Zítra mají službu bratr Michal Veselík a Vlastimil Voříšek.   

 

5. Dnešní sbírka je pro potřeby našeho sboru.

 

6. Přejeme vám do Nového roku vše dobré, zdraví a lásku vašich nejbližších. Pán Bůh ať vás provází svoji milostí a svým požehnáním. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

introit Ž 31, 15-17

čtení Ž 90

text Kaz 3.1-8, 2 K 6.2b

poslání Ef  5.15-20

požehnání 2 Te 2.16-17

písně 531, 533, 1-2, 8-15, 697, 534, S286

kázal: Václav Hurt


Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litomyšli

A. Tomíčka 69
570 01 Litomyšl

administrující farář
732 622 103
kurátor 721 992 921