Sborová ohlášení 31.12.2015

01.01.2016 17:40

Sborová ohlášení 31.12 2015 (Starý rok)                  

1. Zítra, na Nový rok jsou bohoslužby od 9.00 hod. se svatou večeří Páně.

Na Nový rok odpoledne od 15.00 hod. bude pak tradiční turnaj v ping-pongu, ke kterému Vás upřímně zveme. Je to příležitost nejenom ke hře, ale také ke společenství.

V neděli máme shromáždění jako obvykle od 9.00 hod.

2. Zítra má službu bratr Jiří Běťák a sestra Miloslava Fryaufová.

3. Narozeniny má dnes sestra Sylvia Zorníková. Přejeme ji vše dobré, hodně zdraví, Boží milost a požehnání.

4. Pán života a smrti povolal k sobě dvě velké postavy naší církve: bratra faráře a seniora ThDr. Zdeňka Souška a bratra prof. ThDr. Pavla Filipiho. Rozloučení s nimi se koná v úterý ve Strměchách a ve čtvrtek v Praze.

5. Ke koupi je Evangelický kalendář 2016 a příručka Na každý den  za 90 Kč. Můžete si také objednat naše časopisy: Český bratr, Prostestant a Evangelický týdeník.

6. Dnešní chrámová sbírka je pro potřeby našeho sboru.

7. Po shromáždění Vás zveme na kávu a čaj.

 

 

introit: Ž 135. 3,14                     

čtení: Mt 13. 24-30                     

text: Mt 13. 36-43                                

poslání: Zj 21. 1-4                     

písně: 531, S286, S287, 697, 534

kázal: Václav Hurt                     

 


Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litomyšli

A. Tomíčka 69
570 01 Litomyšl

administrující farář
732 622 103
kurátor 721 992 921