Sborová ohlášení 31.10. 2021 (Den reformace)

31.10.2021 10:20

Sborová ohlášení 31.10. 2021 (Den reformace)                

                                                                                                                                        

                 

1. Služby Boží budeme slavit opět příští neděli v 9.00.

Biblická hodina je v úterý v 18.30.

Náboženství pro děti je ve čtvrtek v 16.00.

Ke konfirmačnímu cvičení se sejdeme v pátek ve 14.30.

 

2. V sobotu bude v Chrudimi jednat konvent našeho seniorátu. Bratr synodní senior Daniel Ženatý zde bude také instalovat nově zvolené členy seniorátního výboru sestru farářku Annu Lavickou a bratra faráře Jakuba Kellera.

 

3. Službu příští neděli má bratr Jiří Běťák a sestra Miloslava Fryaufová.

 

4. Zídka u schodiště před vstupem do našeho kostela je již opravena. Budeme také kupovat novou linku do sborové kuchyňky. Tyto investice můžete podpořit svým darem buď na sběrací listinu nebo na účet sboru.

          Dnešní chrámová sbírka je celocírkevní a je na Jubilejní toleranční dar. Přečtu část dopisu k této sbírce:

 

5. Po shromáždění vás zveme ke společenství u kávy a občerstvení.

 

 

 

 

 

introit Ž 145. 8-10

čtení 2Kr 22. 8-20, 23. 1-7, 10-15, 21-23

text 2Kr 22. 8-11, 23. 2-3

poslání Ef 4. 17-32

písně 119. 45-50, 500, 558, 417, 580.1-2,6, 568

služba: Čestmír Svoboda

doprovod: Pavel Peňáz

kázal: Václav Hurt


Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litomyšli

A. Tomíčka 69
570 01 Litomyšl

farář 608 054 457
kurátor 721 992 921