Sborová ohlášení 31.1 2016

02.02.2016 23:02

Sborová ohlášení 31.1 2016                                                                                                  

1. Služby Boží jsou opět za týden v 9.00 hod. Bude to shromáždění se zaměřením na děti.

Konfirmační cvičení je ve středu ve 14.00 hod.

Náboženství pro děti pak v pátek v 16.00 hod.

2. Ve čtvrtek se manželům Veselíkovým narodil syn Michal. Radujeme se s nimi a blahopřejeme.

3. Příští neděli má službu bratr Jiří Běťák a sestra Miroslava Fryaufová.

4. Sestra Miroslava Fryaufová má také dnes narozeniny. Přejeme ji vše dobré, hodně zdraví, Boží milost a požehnání.

5. Dnešní chrámová sbírka je pro potřeby našeho sboru.

6. Po shromáždění Vás zveme ke kávě a čaji.

 

introit: Ž 84. 2, 12-13                      

čtení: 1K 8. 1-13                      

text: 1K 10. 23-33                                 

poslání: Ř 14. 1-3, 10, 13-17                      

písně: 398, 618, 480, 477, 406 

kázal: Václav Hurt                        


Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litomyšli

A. Tomíčka 69
570 01 Litomyšl

farář 608 054 457
kurátor 721 992 921