Sborová ohlášení 30.9. 2018

30.09.2018 10:51

Sborová ohlášení 30.9. 2018                                                                                                                                          

 

1. Služby Boží jsou opět za týden, v neděli v 9.00. Kázat bude bratr David Beňa. Bratr farář bude na vzdělávání pro pěstouny.

V pondělí v 18.30 je pravidelná schůze staršovstva.

Přednáška ČKA „Křesťané a fašismus“ plánovaná na 3.10. je pro nemoc přednášejícího Jaroslava Šebka zrušena.

Ve čtvrtek 4.10. v 17.00 jsme do našeho sboru zváni na „Podzimní výtvarnou dílnu pro děti i dospělé.“ Setkání připravila sestra Eva Čejková.

Konfirmační cvičení bude v pátek ve 14.30.

Náboženství pro mladší děti tentokrát nebude.

 

2. Včera jsme si slavností „Radujme se vždy společně“ připoměli 100 let od spojení reformované a lutherské círve a vzniku Českobratrské církve evangelické. Myslím, že ti, co se tam vypravili, budou souhlasit, že to bylo krásné a povzbuzující.

 

3. Za 14 dnů v neděli 14.10. jsme naplánovali náš podzimní sborový den. Chceme si takto připomenout letošní stoleté výročí naší církve. Naším milým hostem bude bratr Petr Morée, učitel na Evangelické theologické fakultě UK. Dopoledne bude kázat a odpoledne ve 14.30 bude hovořit na théma: „Cesty českých evangelíků v zákrutách moderních dějin.“ Plánujeme také společný oběd v restauraci „U Medvěda.“ Prosím, přijměte tedy toto pozvání na sborový den jako příležitost k sdílení se i ke vzájemnému rozhovoru.

 

4. Dnes má narozeniny bratr Jaroslav Nekvinda a v týdnu pak bratr Jan Sadílek a sestry Daniela Pecháčková a Marta Záleská. Přejeme jim vše dobré, hodně zdraví, Boží milost a požehnání.

 

5. Příští neděli mají službu bratři Jan a Lukáš Kubíčkovi.

 

6. Dnešní chrámová sbírka je pro potřeby našeho sboru.

 

7. Po shromáždění vás zveme ke společenství u kávy, čaje a buchet.

 

introit Ž 11. 1a, 7

čtení Ga 3. 6-14

text Ab 2. 4

poslání Žd 10. 23-39 

písně 191, 195, 632, 176, 623

doprovod: Eva Čejková 

služba: Markéta Vondráčková        

kázání: Václav Hurt


Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litomyšli

A. Tomíčka 69
570 01 Litomyšl

administrující farář
732 622 103
kurátor 721 992 921