Sborová ohlášení 30.8. 2020

30.08.2020 10:54

Sborová ohlášení 30.8. 2020                                                            

                                                                                                                                                                                          

1. Bohoslužby budeme slavit opět příští neděli v 9.00. Shromáždění bude zaměřeno především na děti.

V tomto týdnu začnou už některá katechetická shromáždění.

Konfirmační cvičení bude v pátek ve 14.30.

Náboženství pro starší děti pak také v pátek v 16.00.

Schůze staršovstva bude příští pondělí 7. září v 18.30.

 

2. Výstava „Morava tolerantní“ se v našem kostele blíží ke svému závěru. Pokud jste tak zatím neučinili, můžete si ji ještě prohlédnout (třeba i v týdnu). Je možno si také zakoupit doprovodnou publikaci, kde je celá výstava pohromadě. Cena je 150 Kč.

 

3. Narozeniny má v příštím týdnu naše varhanice, sestra Alena Běťáková. Přejeme jí vše dobré, hodně zdraví, Boží milost a požehnání.

 

4. Příští neděli má službu bratr Emil Vávra a sestra Markéta Vondráčková. 

 

5. Pokračuje oprava fasády našeho kostela. Na tento účel můžete přispět prostřednictvím sběrací listiny nebo dar zaslat na účet sboru. 

Rovněž pokračuje také sbírka na pomoc lidem v Bejrútu, který byl nedávno postižen ničivým výbuchem. Sběrací listina je u služby a podrobnosti jsou na vývěsce.

Dnešní chrámová sbírka je na potřeby našeho sboru.

 

6. Po shromáždění vás zveme ke společenství u kávy a čaje.

 

 

 

introit Ž 111. 1-3, 10

čtení 1Kr 3. 4-13

text Př 3.1-8, 9.10a

poslání Jk 3. 13-18

písně 138, 671, S189, 672, 636

doprovod: Alena Běťáková

služba: Jan a Lukáš Kubíčkovi, Vlasta Ritzingerová, Michal Sadílek 

kázal: Václav Hurt


Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litomyšli

A. Tomíčka 69
570 01 Litomyšl

farář 608 054 457
kurátor 721 992 921