Sborová ohlášení 30.7. 2017

31.07.2017 09:07

Sborová ohlášení 30.7. 2017                                                                                                                                         

1. Služby Boží jsou opět za týden, v neděli v 9.00 hod.

Jiná shromáždění o prázdninách nemáme.

 

2. Narozeniny má v tomto týdnu bratr Pavel Bureš, Terezka Mencová a bratr kurátor Michal Sadílek. Přejeme jim vše dobré, hodně zdraví, Boží milost a požehnání.

 

3. Příští neděli mají službu bratři Jan a Lukáš Kubíčkovi.

 

4. Dnešní chrámová sbírka je pro potřeby našeho sboru.

Můžete také přispět na účelovou sbírku na výměnu plynového kotle na faře. Sběrací listina je u služby.

 

5. Po shromáždění vás zveme ke společenství u kávy a čaje.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

introit Ž 115. 9-12

čtení Lk 18.18-27

text: Lk 18.27

poslání 1 Tm6.6-19

písně 25 (1-5), 162, 559, 494, 690

kázal: Václav Hurt


Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litomyšli

A. Tomíčka 69
570 01 Litomyšl

farář 608 054 457
kurátor 721 992 921