Sborová ohlášení 30.5. 2021 (Neděle sv. Trojice)

30.05.2021 05:20

Sborová ohlášení 30.5. 2021 (Neděle sv. Trojice)                          

                                                                                                                                                                                                                                    

1. Služby Boží budeme slavit opět příští neděli v 9.00.

Náboženství pro mladší děti bude ve čtvrtek v 16.00 ve farní kanceláři.

A konfirmační cvičení je v pátek v 14.30.

 

2. Letošní sborové výroční shromáždění se bude konat v neděli 20. června v rámci nedělních bohoslužeb. Budeme také volit nové staršovstvo na dalších šest let.

 

3. Narozeniny má v příštím týdnu bratr Miroslav Brýdl a sestra farářka Věra Pleskotová.  Přejeme jim vše dobré, hodně zdraví, Boží milost a požehnání.

 

4. Službu příští neděli má službu sestra Vlasta Ritzingerová a bratr Michal Sadílek.

 

5. Dnes máte ještě poslední příležitost podpořit Jeronýmovu jednotu prostřednictvím Sbírky darů na opravy našich kostelů a far. Sběrací listina je u služby. Chrámová sbírka je pro potřeby našeho sboru.

 

 

 

 

introit Iz 6.3

čtení  Ex 3. 1-14

text Ga 4. 4-6

poslání Ř 8. 13-17

písně 433, 152, 604, 158, 419

služba: Jan a Lukáš Kubíčkovi

doprovod: Pavel Peňáz

kázal: Václav Hurt


Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litomyšli

A. Tomíčka 69
570 01 Litomyšl

farář 608 054 457
kurátor 721 992 921