Sborová ohlášení 30.4. 2023

30.04.2023 09:00

Sborová ohlášení 30.4. 2023                                                      

                                                                                                              

  1. Vítáme u nás bratra Petra Pazderu Payna a děkujeme mu za dnešní bohoslužby.
  2. Služby Boží budeme slavit opět v neděli 7.5. v 9 hodin, kdy budeme mít sborový den k výročí 100 let našeho sboru. Kázat bude bratr synodní senior Pavel Pokorný, budeme slavit večeři Páně a pak bude další program se společným obědem. Pozvánka s programem je k dispozici u služby, kdo ji ještě nemáte. Prosíme také sestry, zda by mohly na tento den přinést nějaké občerstvení. Souběžně s bohoslužbami bude také nedělní škola, a pak program pro děti, který povede bratr Jiří Běťák.
  3. Náboženství pro děti je ekumenické ve Školamyšli v pondělí v 15 hodin a biblická hodina je ve čtvrtek v 18 hodin na faře ve Sloupnici.
  4. Místní ČKA nás zve ve čtvrtek 4.5. v 18 hodin do CB na přednášku Pavla Kosatíka Minulost, současnost a budoucnost dvou národů uprostřed Evropy.
  5. Dnešní chrámová sbírka je určena pro potřeby našeho sboru a je možné také přispět do sbírky na probíhající rekonstrukci fary, případný vs je 204. Připomínáme také, že stále probíhá letošní sbírka na Jeronýmovu jednotu, vs pro tento případ je 304.
  6. Službu příští neděli mají bratři Michal Veselík a Vlastimil Voříšek.
  7. Po shromáždění vás zveme ke společenství a rozhovoru u kávy a občerstvení.

 

 

 

písně: 625, 58, 63, S 143, 620

služba: Markéta Vondráčková a Emil Vávra

doprovod: Jan Vávra

kázal: Petr Pazdera Payne

 


Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litomyšli

A. Tomíčka 69
570 01 Litomyšl

farář 608 054 457
kurátor 721 992 921