Sborová ohlášení 30.10. 2016

30.10.2016 22:50

Sborová ohlášení 30.10. 2016                                                        

1. Služby Boží jsou opět za týden v neděli v 9.00 hod. Bude to shromáždění se zaměřením především na děti.

Křesťanská akademie nás ve čtvrtek zve do auly gymnásia na přednášku prof. RNDr. Jana Bednáře CSc. „Otázky nad naší křesťanskou identitou“. Začátek je v 19.00 hod.

Konfirmační cvičení je v pátek ve 14.15 hod.

Děti mají náboženství také v pátek v 16.00 hod.

V pátek se v našem sboru koná také adventní dílna. Je možno přijít již  v 9.30 hod. a pak po celý den.

 

2. Pán života a smrti odvolal minulou sobotu z této časnosti bratra Františka Severu ve věku 92 let. Rozloučení s ním se koná v úterý v 11.00 hod. v tomto kostele.

 

3. Sbor ČCE v České Třebové nás příští neděli 6.11. zve ke slavnosti instalace. Do úřadu kazatele sboru bude seniorem Chrudimského seniorátu bratrem Jakubem Kellerem uveden bratr farář Kamil Vystavěl. Začátek je v 15.00 hod. v evangelickém kostele Na Trávníku.

Stejné nedělní odpoledne (6.11), ale o něco později jsme zváni do sboru CČSH ke koncertu duchovní hudby. Jako varhanice a pěvkyně vystoupí absolventky semináře církevní hudby Evangelické akademie. Bude mezi nimi také naše varhanice Eva Čejková. Začátek je v 16.30. 

 

4. Příští neděli má službu bratr Jiří Běťák a sestra Miloslava Fryaufová.     

 

5. Dnešní sbírka je na Jubilejní toleranční dar. Je to celocírkevní fond pro bezúročné půjčky sborům na opravy kostelů a far, který spravuje Jeronýmova jednota. Sbírku doporučujeme vaší štědrosti.

 

6. Staršovstvo nabízí prosklenou skříň v dolní místnosti.

 

7. Po bohoslužbách vás zveme ke společenství u kávy a čaje.

 

introit Ž 145. 8-10

čtení 2Kr 22. 8-20, 23. 1-7, 10-15, 21-23

text 2Kr 22. 8-11, 23. 2-3

poslání Ef 4. 17-32

písně 119. 45-50, 500, 417, 580.1-2,6, 568

kázal: Václav Hurt


Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litomyšli

A. Tomíčka 69
570 01 Litomyšl

farář 608 054 457
kurátor 721 992 921