Sborová ohlášení 3.9. 2017 (bohoslužby pro děti)

05.09.2017 13:35

Sborová ohlášení 3.9. 2017 (bohoslužby pro děti)                          

1. Po shromáždění je dnes schůze staršovstva.

Služby Boží jsou opět za týden, v neděli v 9.00 hod. Kázat bude bratr David Beňa z Církve bratrské. Náš bratr farář bude v Ratiboři.

Ve čtvrtek v 19.00 jsme zváni do Církve bratrské na přednášku KA „Desatero“. Přednášet bude doc. Jiří Beneš, Th.D.

Náboženství pro děti tento týden ještě nebude.

Bratr farář bude od pondělí do čtvrtka na kurzu pro kazatele v Daňkovicích. V pátek a v sobotu povede pak Ústřední shromáždění Jeronýmovy jednoty v Děčíně.

 

2. Dnes odpoledne jsou zváni především děti, rodiče a učitelé (ale i všichni ostatní) do piaristického kostela k ekumenickému shromáždění při příležitosti začátku nového školního roku. Začátek je v 17.00 hod.

Dnes nás také sbor v Horní Čermné zve ke Dni otevřených setkání. Pozvánky jsou na vývěsce.

 

3. Příští neděli 10. září pořádá naše církev u příležitosti 500. výročí světové reformace celocírkevní shromáždění v Ratiboři na Valašsku. Synodní rada nás upřímně zve k účasti. Program naleznete na letáčku i na vývěsce.

 

4. Za 14 dnů bude při bohoslužbách v tomto kostele pokřtěn Jeroným Čejka, syn manželů Evy a Josefa Čejkových z Dolního Újezda.

 

5. Příští neděli má službu bratr Jura Běťák a sestra Míla Fryaufová.

 

6. Dnešní chrámová sbírka je celocírkevní a je pro křesťanskou službu. Z Fondu křesťanské služby je poskytována zaměstnancům naší církve finanční výpomoc zejména v případě nemoci, neštěstí v rodině či nenadálých událostí, ale také stěhování kazatelů či výpomoci při pořízení bydlení při odchodu kazatele do důchodu. 

 

6. Po shromáždění vás zveme ke společenství u kávy a čaje.

 

introit Ž 136. 1-3

čtení Ž 78. 1-8

text 1K 15. 1-5

poslání Žd 1. 1-8, 2. 1-3

písně 136, 638, 622, 648, S346

kázal: Václav Hurt


Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litomyšli

A. Tomíčka 69
570 01 Litomyšl

farář 608 054 457
kurátor 721 992 921