Sborová ohlášení 3.6. 2018

03.06.2018 16:21

Sborová ohlášení 3.6. 2018                                                                                                                                                                                      

                                                                                                     

0. Vítáme v našem sboru bratra synodního seniora Daniela Ženatého a děkujeme mu za službu slova.

1. Velice také děkujeme všem, kteří se podíleli za zajištění průběhu synodu, pohoštění, dětského dne i Noci kostelů. Ještě jednou: Díky.  A mám rovněž vyřídit poděkování předsedy synodu bratra Jiřího Grubera. Synodálové u nás byli velmi spokojení. Poslyšte nyní ještě prohlášení synodu: viz přiložený text.

2. Příští bohoslužby máme v neděli v 9.00.

Konfirmační cvičení je ve čtvrtek ve 14.30.

Ve čtvrtek jsme také zváni na přenášku KA do Nového kostela CB. Naším hostem bude česká novinářka paní Petra Procházková. Bude hovořit na théma „Rusko“. Začátek je v 19.00 hod.

Náboženství pro děti je v pátek ve 14.30 (starší) a v 16.00 (mladší).

3. V našem kostele máme výstavu k loňskému 500. výročí reformace. Doporučuji ji vaši pozornosti. Ve čtvrtek bude odvezena do Něměcka.

4. Zveme Vás ke sborovém víkendu v Herlíkovicích v termínu 14. - 16. září. Cena s plnou penzí 1210 Kč za celý víkend. Zvažte toto pozvání a přihlašujte se u služby.

5. Dnes je to přesně 100 let, co byla založena Jeronýmova jednota. Stalo se tak 3. června 1918. Ze sborníku, který vyšel k 50. výročí cituji:

„3. června 1918 se konala v Praze na faře u Klimenta schůze pětičlenného výboru, k níž se sešli bratří: senior Josef Souček, dr. Antonín Zahálka, kurátor Jan Hála, farář Stanislav Čapek a farář Jan. Vl. Šebesta, který schůzi řídil. Přizván byl i navrhovatel jména nového spolku br. farář Jaroslav Řepa. Na této schůzi byl zvolen první výbor Jeronymovy jednoty a jeho předsedou br. farář Jan Vl. Šebesta. Prvním jednatelem se stal br. farář Stanislav Čapek a prvním pokladníkem br. Čeněk Klouček, bankovní úředník z Pardubic. Byly také vypracovány stanovy a zaslány všem sborům církve.“ Také, ke stoletému výročí je připraven sborník, který si budete moci již brzo zakoupit.

6. Narozeniny mají v příštím týdnu bratři Miroslav Brýdl a Milan Dvořák a sestra farářka Věra Pleskotová. Přejeme jim vše dobré, hodně zdraví, Boží milost a požehnání.

7. Příští neděli mají službu bratři Michal Veselík a Vlastimil Voříšek.

8. Dnešní chrámová sbírka je pro potřeby našeho sboru.

10. Po shromáždění vás zveme ke společenství u kávy a čaje.

 

introit: Ž  

čtení: Ž 46

text: Lk 16. 19-31

poslání: 1Sa 12. 20n 

písně: 167, 604, 689, 477, 67

doprovod: Eva Čejková 

služba: Vlastimil Voříšek, Markéta Vondráčková    

kázal: Daniel Ženatý


Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litomyšli

A. Tomíčka 69
570 01 Litomyšl

farář 608 054 457
kurátor 721 992 921