Sborová ohlášení 3.5. 2020

03.05.2020 07:00

Sborová ohlášení 3.5. 2020

                             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

1. Milí bratři a sestry, příští neděli 10. května obnovíme již naše nedělní bohoslužby. Začátek bude v 9.00.

Zítra, v pondělí v 18.30 bude pravidelná schůze staršovstva, kde se poradíme o dalším sborovém programu.

 

2. Narozeniny má dnes bratr Jiří Běťák a v příštím týdnu sestra Markéta Nováková. Přejeme jim vše dobré, hodně zdraví, Boží milost a požehnání.

 

3. Dnešní nedělní sbírka je pro potřeby sboru. Poslat ji můžete na účet sboru 222402179/0300, vs 201.

Během května probíhá také Sbírka darů Jeronýmovy jednoty. Je to sbírka na opravy kostelů a far v  naší církvi. Více se o ní dočtete v letáku JJ, který jste dostali se sborovým dopisem. Dar na tuto sbírku můžete převést na účet sboru, vs 304.

 

4. Mějte se dobře a buďte zdrávi.

 

 

introit: Ž 92. 2,6-7

čtení: Ž 1

text: Gn 39. 1-20

poslání: Ef 6. 5-17

písně: 1, 191, 190, 421, 636

doprovod: Eva Čejková

kázal: Václav Hurt


Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litomyšli

A. Tomíčka 69
570 01 Litomyšl

administrující farář
732 622 103
kurátor 721 992 921