Sborová ohlášení 3.4. 2022

03.04.2022 04:20

Sborová ohlášení 3.4. 2022                                                                                                                                             

                                                                                                                 

 

1. Služby Boží budeme slavit opět za týden, v neděli v 9.00.

Biblickou hodinu máme v úterý v 18.30.

Náboženství pro děti je ve čtvrtek v 16.00.

Konfirmační cvičení je pak v pátek ve 14.30.

 

2. Zítra od 9.00 bude v našem sboru pastorální konference kazatelů našeho seniorátu (asi 20 farářů a farářek). Prosím, aby se sestry domluvily na přípravě občerstvení. Oběd je zajištěn v restauraci.

 

3. Tento týden jsme zváni ke dvěma ekumenickým akcím:

Ve čtvrtek 7.4. nás Křesťanská akademie zve k setkání s českou filosofkou prof. Annou Hogenovou. Přednáška začíná v 18.30 v aule gymnásia.

V pátek 8.4. se pak koná ekumenická křížová cesta. Začátek je v 16.00 u piaristického kostela.

 

4. Narozeniny má v tomto týdnu sestra Eva Maršová. Přejeme ji vše dobré, hodně zdraví, Boží milost a požehnání.

 

5. Službu příští neděli mají bratři Jan a Lukáš Kubíčkovi.

 

6. Postní sbírka Diakonie na pomoc Ukrajině trvá až do Velikonoc. Můžete se k ní připojit prostřednictvím sběrací listiny nebo převodem na účet sboru. Dnešní chrámová sbírka je pro potřeby našeho sboru.

 

7. Po shromáždění vás zveme ke společenství a rozhovoru u kávy a občerstvení.

 

 

 

 

introit Ž 113. 1-3

čtení Mk 10. 33-45

text Sd 9. 8-15

poslání 1K 1. 18-25

písně 204, 188, 399, 221, 757

služba: Jiří Běťák a Miloslava Fryaufová   

doprovod: Jan Vávra

kázal: Václav Hurt

 


Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litomyšli

A. Tomíčka 69
570 01 Litomyšl

farář 608 054 457
kurátor 721 992 921