Sborová ohlášení 3.2. 2019 (bohoslužby pro děti)

03.02.2019 10:02

Sborová ohlášení 3.2. 2019 (bohoslužby pro děti)           

                                                                                                                             

1. Služby Boží jsou opět za týden, v neděli v 9.00.

Zítra, v pondělí v 18.30 má staršovstvo svoji pravidelnou schůzi.

Biblická hodina tento týden ještě nebude.

V pátek mají děti prázdniny. Proto nebude konfirmační cvičení ani náboženství.

 

2. Manželům Janovi a Lucii Vávrovým se 21. ledna narodil syn Jakub. Blahopřejeme a radujeme se s nimi.

 

3. Službu příští neděli mají bratři Jan a Lukáš Kubíčkovi.

 

4. Dnešní chrámová sbírka je pro potřeby našeho sboru.

 

5. Po shromáždění vás zveme ke společenství u kávy a čaje.

 

 

 

introit Iz 12. 1-3

čtení J 4. 3-18

text J 4. 19-30, 39-42

poslání Zj 21. 1-6

písně 98, S276, 634, 635, 203 

doprovod: Eva Čejková

služba: Jura Běťák, Míla Fryaufová       

kázání: Václav Hurt

 


Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litomyšli

A. Tomíčka 69
570 01 Litomyšl

farář 608 054 457
kurátor 721 992 921