Sborová ohlášení 3.12. 2017 (1. neděle adventní, dětské)

14.12.2017 11:13

Sborová ohlášení 3.12. 2017   (1. neděle adventní, dětské)       

     

1.Služby Boží jsou v neděli v 9.00. Příští neděli bude také schůze staršovstva.

Konfirmační cvičení je ve čtvrtek ve 14.30.

Biblická hodina je také ve čtvrtek od 18.30. Na programu je Jan 3.1-21

Náboženství pro děti je v pátek v 14.30 (starší) a v 15.00 (mladší).

 

2. V pátek jsme se rozloučili se setrou Janou Dvořákovou z Litomyšle a v sobotu se sestrou Marii Prokešovou ze Svitav. Pán života a smrti je povolal z této časnosti k sobě.

 

3. Narozeniny má v příštím týdnu sestry Eva Sadílková, Stanislava Vodehnalová, Magdaléna Veselíková, Ria Slušná, Andrea Šplíchalová a bratr Jílek. Přejeme jim vše dobré, hodně zdraví, Boží milost a požehnání.

 

4. Příští neděli mají službu sestra Vlasta Ritzingerová a bratr kurátor Michal Sadílek.

 

5. Ke koupi je Evangelický kalendář 2018 (120 Kč), Na každý den 2018 (100 Kč) a zpěvníček koled v česko-německé verzi za 5 Kč. Členy sboru, kteří ještě nemají zaplacený salár, prosím, aby tak učinili do konce roku. Dnešní chrámová sbírka je na pomoc ženám postiženým válečným násilím v Kongu. Více na vývěsce.

 

6. Po shromáždění vás zveme ke společenství u kávy a čaje.

 

 

 

 

 

introit Ž 95. 1-2 

čtení Ž 118, 24-29

text Mk 11. 1-11

poslání 1J 4. 9-10

písně 273, S239, S74, 632, 627

doprovod: Sadílkovi

služba: Jan a Lukáš Kubíčkovi   

kázal: Jan Hrudka


Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litomyšli

A. Tomíčka 69
570 01 Litomyšl

farář 608 054 457
kurátor 721 992 921