Sborová ohlášení 3.1.2016

03.01.2016 22:43

Sborová ohlášení 3.1 2016                                                                                                                                      

1. Služby Boží jsou opět za týden, v neděli od 9.00 hod.

Ve středu je konfirmační cvičení od 14.00 hod.

V pátek mají náboženství děti od 16.00 hod.

V pátek 8.1. Vás pak zveme k večeru zpívání ze zpěvníčku Svítá. Přijďte si zazpívat! Začátek je v 18.00 hod.

Lednová schůze staršovstva bude tentokrát později – v neděli 24.1.

2. Příští neděli má službu sestra Vlasta Ritzingerová a bratr kurátor Michal Sadílek .

3. Dnes mají narozeniny bratři Radek Vondráček a David Menc; v týdnu pak Josef Čejka a Jan Kubíček.  Přejeme jim vše dobré, hodně zdraví, Boží milost a požehnání.

4. Dnešní chrámová sbírka je pro potřeby našeho sboru.

5. Po shromáždění Vás zveme na kávu a čaj.

 

introit: Nu 24.17                     

čtení: Iz 60. 1-6                      

text: Mt 2. 1-11                                 

poslání:                      

písně: 627, S181, 306, 632, S339

kázal: Václav Hurt                      

 


Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litomyšli

A. Tomíčka 69
570 01 Litomyšl

farář 608 054 457
kurátor 721 992 921