Sborová ohlášení 29.9. 2019

02.10.2019 19:10

Sborová ohlášení 29.9. 2019                                                  

                                                                                          

                                                                                                                 

0. Vítáme bratra faráře Libora Chaloupku z Bučiny a děkujeme mu za službu Slova.

Náš bratr farář má tento víkend dovolenou. Je na vzdělávání pro pěstouny v Malenovicích.

                                                                                                                          

1. K bohoslužbám se shromáždíme opět příští neděli v 9.00. Budou zaměřeny především na děti.

Biblická hodina je v úterý v 18.30. Na programu je výklad Evangelia podle Jana (15 kapitola)

Náboženství pro mladší děti je ve čtvrtek v 16.00.

Konfirmační cvičení je v pátek v 14.30.

Náboženství pro starší děti pak také v pátek v 16.00.

 

2. Sbor ve Džbánově nás dnes odpoledne zve ke slavnosti instalace. Bratr senior Jakub Keller uvede do služby kazatele sboru, bratra faráře Ladislava Havelku. Shromáždění začíná ve 14.30.

 

3. Narozeniny mají v tomto týdnu bratři Jaroslav Nekvinda a Jan Sadílek a sestry Daniela Pecháčková a Marta Záleská. Přejeme jim vše dobré, hodně zdraví, Boží milost a požehnání.

 

4. Příští neděli má službu sestra Vlasta Ritzingerová a Markéta Vondráčková.

 

5. Dnes naposledy můžete ještě přispět na účelovou sbírku na již instalovaný nový kotel pro vytápění našeho kostela. Dnešní chrámová sbírka je pro potřeby našeho sboru.

 

6. Po shromáždění vás zveme ke společenství u kávy a čaje.

 

introit Ž 16. 7-9, 11

čtení Lk 7. 18-35 

text Lk 7. 7-23 

poslání Kol 1. 16-17

písně 8, 422, 451, 419

doprovod: J+M+J Sadílkovi

služba: Jan a Lukáš Kubíčkovi

nedělní škola: Lukáš Kubíček

kázání: Libor Chaloupka


Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litomyšli

A. Tomíčka 69
570 01 Litomyšl

farář 608 054 457
kurátor 721 992 921