Sborová ohlášení 29.7. 2018

29.07.2018 10:34

Sborová ohlášení 29.7. 2018                                                     

                                                                                                       

                                                                                                                                              

1. Bohoslužby máme opět za týden, v neděli v 9.00.

Jiná shromáždění o prázdninách nemáme.

 

2. Bratr farář Hurt bude mít 14 dnů dovolené (2.-16. 8.). Zastupovat jej bude bratr vikář Jan Hrudka.

 

3. Dnes má své jubileum sestra Marta Faltysová. A v příštím týdnu mají narozeniny bratr Pavel Bureš, bratr kurátor Michal Sadílek a Tereza Mencová. Přejeme jim vše dobré, hodně zdraví, Boží milost a požehnání.

 

4. Příští neděli má službu bratr Jiří Běťák.

 

5. Na obnovu střechy na našem kostele můžete přispět prostřednictvím účelové sbírky. Sběrací listina je u služby. Dnešní chrámová sbírka je pro potřeby našeho sboru.

 

6. Po shromáždění vás zveme ke společenství u kávy a čaje.

 

 

 

introit 124.8

čtení  Ž 8. 4-10, Kaz 3.18-21

text Gn 2. 4-8

poslání Ř 12.1-2, 9-10

písně 373, 406, 384, nová, 443

doprovod: Eva Čejková

služba: Josef Čejka, Milan Dvořák, Čestmír Svoboda       

kázání: Václav Hurt


Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litomyšli

A. Tomíčka 69
570 01 Litomyšl

farář 608 054 457
kurátor 721 992 921