Sborová ohlášení 29.5. 2022

29.05.2022 05:20

Sborová ohlášení 29.5. 2022                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

1. Příští neděle je Neděle svatodušní. Všichni jste srdečně zváni ke konfirmační slavnosti. Konfirmováni budou: David a Eva Kubíčkovi, Matouš Pecháček, Tadeáš Tichý a Barbora Vondráčková. Shromáždění bude s večeří Páně. Začátek bohoslužeb je v 9.00.

Biblická hodina je v úterý v 18.30

Náboženství mají děti ve čtvrtek v 16.00.

Konfirmační cvičení je pak v pátek ve 14.30.

 

2. Ve středu 1. června jsme zváni kdo sboru CČSH na koncert Jardy Svobody (harmonium, kytara). Začátek je v 19.00 a vstupné je dobrovolné.

 

3. Službu příští neděli mají bratr Jiří Běťák  a Miloslava Fryaufová. 

 

4. Ještě dnes můžete přispět na sbírku darů Jeronýmovy jednoty, tedy  na opravy našich kostelů a far. Chrámová sbírka je dnes pro potřeby sboru.

 

5. Po shromáždění vás zveme ke společenství a rozhovoru u kávy a občerstvení.

 

 

 

 

introit Ž 99. 1-3

čtení Sk 1. 1-11

text Ef 1. 19-23

poslání Mt 28. 16-20

písně 564, 608, 772, 256, 310

doprovod: Jan Vávra

služba: Josef Čejka, Čestmír Svoboda

kázal: Václav Hurt

 


Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litomyšli

A. Tomíčka 69
570 01 Litomyšl

farář 608 054 457
kurátor 721 992 921