Sborová ohlášení 29. 4. 2018

02.05.2018 16:32

Sborová ohlášení 29. 4. 2018                                                

0. Dnes máme v našem shromáždění milé hosty - bratry a sestry ze sboru naší církve v Silůvkách u Brna. Přijeli za námi i se svojí farářkou sestrou Martinou Kadlecovou. Ať se vám tedy v Litomyšli líbí. Pokud nás chce někdo pozdravit, je k tomu nyní prostor.

                                                                                                                                                                                                                                                             

1. Služby Boží příští neděli jsou v 9.00.

„Hrnečku vař“ - tak se nazývá pondělní večerní sestkání v Nové městské síni (u piaristické koleje). Náš bratr farář tam bude hovořit o tom, jak rozumíme večeři Páně v naší církvi. Začátek ve v 19.00.

Konfirmační cvičení je ve čtvrtek ve 14.30.

Biblická hodina je také ve čtvrtek v 18.30 a upřímně vás na ní zveme.

Náboženství mají děti v pátek ve 14.30 (starší) a v 16.00 (mladší).

 

2. Bratr farář bude mít od 4. do 11. května dovolenou. V případě pohřbu se obracejte na bratra vikáře Jana Hrudku.

 

3. Za 14 dnů v neděli 13. května plánujeme sborový výlet do Hronova, Police a Broumova. Další podrobnosti jsou na pozvánce. Pokud  pojedete, prosím, zapište se na přihlašovací list.

 

4. Narozeniny má v příštím týdnu sestra Markéta Nováková.  Přejeme jí vše dobré, hodně zdraví, Boží milost a požehnání.

 

5. Příští neděli mají službu bratři Josef Čejka, Milan Dvořák a Čestmír Svoboda.  

 

6. Prosím pamatujte na Sbírku darů Jeronýmovy jednoty. Financují se z opravy kostelů a far v naší církvi. Můžete na ni přispět  prostřednictvím sběrací listiny a nebo bankovním převodem. Dnešní chrámová sbírka je pro potřeby našeho sboru.

 

7. Po shromáždění vás zveme ke společenství u kávy a čaje.

 

introit Ž 98. 1-3

čtení Iz 41. 1-4

text J 16. 5-11

poslání Jk 1. 17-21

písně 161, 433, 368, 367, 443

doprovod: Eva Čejková

služba: Michal Veselík, Vlastimil Voříšek     

kázal: Jan Hrudka

 


Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litomyšli

A. Tomíčka 69
570 01 Litomyšl

farář 608 054 457
kurátor 721 992 921