Sborová ohlášení 29.3. 2020

29.03.2020 08:09

Sborová ohlášení 29.3. 2020                                             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

1. Po dobu nouzového stavu nebudeme mít v našem sboru bohoslužby ani žádná jiná shromáždění. Je nám to líto. V plánovaném termínu nebude ani výroční sborové shromáždění ani schůze staršovstva.

 

2. V pátek jsme se v našem kostele rozloučili se sestrou Miladou Vopálkovu, kterou Pán života a smrti povolal k sobě v požehnaném věku 88 let. Rozloučení se konalo jen v úzkém kruhu rodiny.

 

3. Narozeniny mají v tomto týdnu bratři David Vopařil a Josef Čejka st. Přejeme jim vše dobré, hodně zdraví, Boží milost a požehnání.

 

4. V postním období můžete i letos přispět na postní sbírku (vs 401), kterou vyhlásila Diakonie naší církve. Je určena na podporu školky na předměstí Bejrútu. Podrobnosti najdete na www.postnisbirka.cz. Sbírku uzavřeme o Velikonocích.

V době, kdy nemáme bohoslužby, lze nedělní sbírky posílat na účet sboru 222402179/0300, vs 201.

 

 

 

 

introit Ž 42.2-3, 12

čtení Gn 32. 22-31

text Mt 26. 36-45

poslání Žd 5.7-6.1a

písně 42, 434, S212, S21, 697.1, 4-5

doprovod: Eva Čejková

služba:   

kázání: Václav Hurt


Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litomyšli

A. Tomíčka 69
570 01 Litomyšl

administrující farář
732 622 103
kurátor 721 992 921