Sborová ohlášení 29.10. 2017 (Den reformace)

31.10.2017 08:11

Sborová ohlášení 29.10. 2017 (Den reformace)             

0. Děkujeme našemu vikáři bratru Janu Hrudkovi za službu Slova. Náš bratr farář káže dnes ve sboru v Bošíně, který mnoho let administroval.

                                                                                                                                                                                                                                                               

1. Služby Boží jsou příští neděli v 9.00 hod. Bude to shromáždění  se zaměřením na děti.

V úterý (31. října) chceme společně s ostatními církvemi oslavit 500 od začátku reformace. Ekumenické bohoslužby s večeří Páně se budou konat v Novém kostele Církve bratrské. Prosíme Vás o hojnou účast. Shromáždění začíná v 18.30 a kázat bude bratr kazatel David Beňa.

Konfirmační cvičení je ve čtvrtek ve 14.15.

Biblická hodina je také ve čtvrtek v 18.30. Na programu je Evangelium podle Jana (J 1.35-52). Pokud můžete, přijďte.

Náboženství pro děti máme v pátek ve 14.30 (starší)

                                                            a v 16.00 (mladší)

 

2. V pondělí Pán života a smrti povolal k sobě z této časnosti bratra Františka Beneše, římskokatolického kněze v Litomyšli. Pohřeb se koná v úterý ve 14.30 v kostele Povýšení svatého kříže.

 

3. Příští neděli mají službu bratr Emil Vávra a sestra Markéta Vondráčková. 

 

4. Můžete si objednávat výrobky z Rolničky a také nástěnný kalendář naší církve na příští rok. Dnešní chrámová sbírka je celocírkevní a bude na Jubilejní toleranční dar. Z fondu JTD půjčuje Jeronýmova jednota sborům na opravy a stavby. Dopis ke sbírce je na vývěsce.

 

6. Po shromáždění vás zveme ke společenství u kávy a čaje.

 

písně 182, 379, 197, 420, 485

doprovod: Pavel Peňáz

kázal: Jan Hrudka


Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litomyšli

A. Tomíčka 69
570 01 Litomyšl

farář 608 054 457
kurátor 721 992 921