Sborová ohlášení 29.1. 2023

29.01.2023 09:00

Sborová ohlášení 29.1. 2023                                                       

                                                                                                              

  1. Vítáme u nás bratra Petra Pazderu Payna a děkujeme mu za dnešní bohoslužby.
  2. Služby Boží budeme slavit opět příští neděli 5.2. v 9 hodin, kázat bude bratr farář Václav Hurt. Souběžně s bohoslužbami bude také nedělní škola, kterou příští neděli povede bratr Jan Vávra.
  3. Náboženství pro děti je ekumenické ve Školamyšli v pondělí v 15 hodin, biblická hodina je ve čtvrtek v 17 hodin na faře ve Sloupnici.
  4. U služby je možné za 170,- Kč zakoupit letošní Evangelický kalendář a čtení Na každý den.
  5. Dnešní chrámová sbírka je určena pro potřeby našeho sboru. Můžete také přispět do sbírky na probíhající rekonstrukci fary.
  6. Službu příští neděli mají bratři Jan a Lukáš Kubíčkovi.
  7. Po shromáždění vás zveme ke společenství a rozhovoru u kávy a občerstvení.

 

 

 

písně: 255, 188, 256, 755, 411

služba: Jiří Běťák a Miloslava Fryaufová

doprovod: Magdalena Sadílková

kázal: Petr Pazdera Payne

 


Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litomyšli

A. Tomíčka 69
570 01 Litomyšl

farář 608 054 457
kurátor 721 992 921