Sborová ohlášení 28.8. 2022

28.08.2022 08:20

Sborová ohlášení 28.8. 2022                                                  

                                                                                                                                                                                              

              

1. Služby Boží příští neděli v 9.00 budou zaměřeny na děti. Budeme rovněž slavit večeří Páně. Nedělními bohoslužbami také končí služba našeho bratra faráře, který odchází do pense na Horky. 

 

2. Od září bude náš sbor administrovat bratr farář Daniel Matouš ze Sloupnice.

 

3. Narozeniny má v tomto týdnu naše varhanice, sestra Alena Běťáková. Přejeme ji vše dobré, hodně zdraví, Boží milost a požehnání.

 

4. Službu příští neděli mají bratři Jan a Lukáš Kubíčkovi

 

5. Dnešní chrámová sbírka je pro potřeby našeho sboru.

 

6. Po shromáždění vás zveme ke společenství a rozhovoru u kávy a občerstvení.

 

 

 

 

introit Ž 145. 17-19

čtení 2Kr 20.1-7

text Lk 18.1-8

poslání Lk 11. 9-13

písně 97, 709, 395, 106, 716

služba: Jiří Běťák a Míla Fryaufová

doprovod: Jan Vávra

kázal: Václav Hurt

 


Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litomyšli

A. Tomíčka 69
570 01 Litomyšl

farář 608 054 457
kurátor 721 992 921