Sborová ohlášení 28.6. 2020

28.06.2020 10:07

Sborová ohlášení 28.6. 2020                                                 

                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1. Bohoslužby budeme slavit opět příští neděli v 9.00.

Jiná shromáždění v týdnu už nemáme.

 

2. Včera byl v Hradci Králové vysvěcen na kněze bratr Kája Dvořák. A dnes nás zve na svoji primici do katolického kostela Povýšení sv. kříže v Litomyšli. Začátek je ve 14.30.

Příští neděli ve 14.00 se také koná slavnost na Růžovém paloučku. Podrobnosti jsou na vývěsce.

 

3. Dnes má narozeniny sestra Olga Stráníková a v týdnu sestra Olga Joštová a Anežka Vávrová. Přejeme jim vše dobré, hodně zdraví, Boží milost a požehnání.

 

4. Příští neděli má službu bratr Jiří Běťák a sestra Miloslava Fryaufová. 

 

5. O prázdninách budeme opravovat fasádu našeho kostela. Na opravu je možno přispět prostřednictvím účelové sbírky. Sběrací listina je u služby.

Dnešní chrámová sbírka je pro potřeby našeho sboru.

 

6. Po shromáždění vás zveme ke společenství u kávy a čaje.

 

 

 

introit: Ž 31. 15-17

čtení: Gn 39. 20-23, 40. 1-23

text: Gn 39. 21-23, 40. 12-15, 21-23

poslání: Ř 13. 8b-12

písně: 190, 627, 196, 620, 197

doprovod: Jan Vávra

služba: Milan Dvořák, Čestmír Svoboda

kázal: Václav Hurt


Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litomyšli

A. Tomíčka 69
570 01 Litomyšl

farář 608 054 457
kurátor 721 992 921