Sborová ohlášení 28.5. 2017

29.05.2017 15:53

Sborová ohlášení 28.5. 2017                                                                              

    

0. Vítáme bratra kazatele Davida Beňu a děkujeme mu za službu Slova.                   

Náš bratr farář je do čtvrtka na dovolené. V případě pohřbu jej zastupuje bratr farář Libor Chaloupka z Bučiny.                                                                                                                                                                                                                                       

1. Příští neděle je Neděle svatodušní. Služby Boží jsou od 9.00 hod.  se svatou večeří Páně. Tuto neděli budeme mít také sborový den pro děti. Jeho thématem bude Zjevení sv. Jana. Program má na starosti br. Jura Běťák a je naplánován na dopoledne i odpoledne včetně společného oběda (resp. polévky) ve sboru. Bude to tedy stejné jako minulý rok. Prosím tedy, abyste se po shromáždění domluvili, kdo a jakou polévku může uvařit a příští neděli přinést do sboru. 

Konfirmační cvičení je v pátek v 14.15

Náboženství pro děti také v pátek v 16.00 hod.

 

2. Za 14 dnů, v neděli 11.6. si připomeneme letošní výročí reformace. Přednáškou o Martinu Lutherovi nám poslouží dnešní kazatel bratr David Beňa. Začátek bude v 18.00 hod. 

 

3. Za několik dnů končí Sbírka darů Jeronýmovy jednoty na opravy kostelů a far v naší církvi. Pokud na ni chcete ještě přispět, máte poslední příležitost. Podrobnosti jsou na vývěsce.  Náš sbor JJ žádá letos o dar 20 000 Kč jako příspěvek na výměnu plynového kotle na faře. Jeho výměna tento týden již proběhla.

Dnešní chrámová sbírka je pro potřeby našeho sboru.

 

4. Příští neděli mají službu bratři Michal Veselík a Vlastimil Voříšek.

 

5. Po shromáždění vás zveme ke společenství u kávy a čaje.

 

 

 

introit 

čtení 

text 

poslání

písně 158, 680, 649, 258 a 636

kázal: David Beňa


Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litomyšli

A. Tomíčka 69
570 01 Litomyšl

administrující farář
732 622 103
kurátor 721 992 921