Sborová ohlášení 28.4. 2019

28.04.2019 10:57

Sborová ohlášení 28.4. 2019

                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                               

1. Služby Boží (tentokrát se zaměřením na děti) jsou opět za týden v neděli v 9.00 hod.

Staršovstvo se sejde ke své schůzi v pondělí v 18.30.

K biblické hodině jste zváni v úterý v 19.00. Na programu je Jan 13.

Konfirmandi mají své cvičení v pátek ve 14.30.

Náboženství pro děti je také v pátek ve 16.00.   

 

2. Dnes jsme zváni k seniorátní rodinné neděli, která se koná ve sboru ve Džbánově. Podrobnosti jsou na vývěsce.

 

3. Narozeniny má dnes sestra Markéta Vondráčková a v týdnu pak sestra Markéta Nováková. Přejeme jim vše dobré, hodně zdraví, Boží milost a požehnání.

 

4. Příští neděli mají službu bratři Michal Veselík a Vlastimil Voříšek.

 

5. Prosím, pamatujte na Sbírku darů Jeronýmovy jednoty, která potrvá až do konce května. Sběrací listina je u služby a podrobnosti jsou na vývěsce. Chrámová sbírka je dnes pro potřeby našeho sboru.

 

6. Po shromáždění vás zveme ke společenství u kávy a čaje.

 

 

 

introit Ž 117

čtení J 20. 19-31

text J 20. 19-20, 26-29

poslání 1J 5. 1-5, 11, 20

požehnání Ž 115. 9-15

písně 339, 178, 350, 660, 685

doprovod: Pavel Peňáz

služba: Michal Sadílek, Emil Vávra        

kázání: Václav Hurt


Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litomyšli

A. Tomíčka 69
570 01 Litomyšl

farář 608 054 457
kurátor 721 992 921