Sborová ohlášení 28.3. 2016 (Pondělí velikonoční)

29.03.2016 15:35

Sborová ohlášení 28.3. 2016                                                                                                                

(Pondělí velikonoční)                                                                                                                                                       

1. Služby Boží máme opět v neděli v 9.00 hod.

Konfirmační cvičení je ve středu ve 14.00 hod.

Děti mají náboženství v pátek v 16.00 hod.

V pátek v 19.00 hod. vás také zveme k večernímu setkání s hostem. Jeho název je „Orkneje aneb život a práce farářky na skotských ostrovech.“ Vyprávět bude sestra farářka Magdaléna Trgalová.

Příští neděli v podvečer si pak můžete přijít zazpívat písničky ze zpěvníku Svítá. Začátek je v 17.00 hod.

 

2. „Vy jste sůl země.“ Tak zní název již desátého setkání křesťanů střední Evropy, tentokrát v Budapešti (7.-10.7. 2016). Přihlašovat se můžete do konce března. Více na vývěsce nebo na webu e-cirkev.cz.

 

3. Narozeniny má v tomto týdnu pak sestra Růžena Faltysová, bratr David Vopařil a bratr Josef Čejka st. Přejeme jim vše dobré, hodně zdraví, Boží milost a požehnání.

 

4. Příští neděli má službu bratr Michal Veselík a bratr Vlastimil Voříšek.

 

5. Sbírka darů Jeronýmovy jednoty bude probíhat po další dva měsíce. Je to sbírka na opravy kostelů a far v naší církvi. Sběrací listina je u služby. Dnešní sbírka je pro potřeby našeho sboru

 

6. Po shromáždění Vás zveme ke kávě a čaji.

 

 

 

 

 

 

introit Ž 106.48, Ž 107.1

čtení Lk 24.13-35

text Lk 24.13-16, 30-32

poslání Ř 8. 34-39

písně: 336, 347, 622, 660, 333A

kázal: Václav Hurt

 


Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litomyšli

A. Tomíčka 69
570 01 Litomyšl

administrující farář
732 622 103
kurátor 721 992 921