Sborová ohlášení 28.2. 2021

28.02.2021 02:20

Sborová ohlášení 28.2. 2021                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                   

1. Bohoslužby v našem kostele se žel stále nekonají. Jejich zvukovou a písemnou podobu naleznete na webových stránkách sboru.

Zítra v 18.30 bude pravidelná schůze staršovstva, ale také jen online.

 

2. V tomto týdnu má narozeniny bratr Čestmír Svoboda a sestra Miluše Voříšková.  Přejeme jim vše dobré, hodně zdraví, Boží milost a požehnání.

 

3. Tak jako v minulých letech můžete i letos v době postní přispět na postní sbírku Diakonie ČCE. Ze shromážděných prostředků bude podpořeno vzdělávání dětí v Libanonu. Více na webových stránkách Diakonie. Postní sbírka má na našem účtu vs  401. Dnešní chrámová sbírka je pro potřeby našeho sboru (vs 201).

 

4. Přeji vám dobrou neděli. Ať vás Pán Ježíš provází svojí láskou ochranou a milostí. Mějte se dobře.

 

 

 

 

 

 

introit Ž 67. 2-4

čtení Iz 56. 1-8

text Mt 15. 21-28

poslání Ř 11. 25-36

písně 627, 190, 199, 631, 197

střih: Jura Běťák

doprovod: Jakub, Magdalena a Jan Sadílkovi

kázal: Václav Hurt


Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litomyšli

A. Tomíčka 69
570 01 Litomyšl

farář 608 054 457
kurátor 721 992 921