Sborová ohlášení 28.2. 2016

29.02.2016 19:58

Sborová ohlášení 28.2. 2016                                                                                                                                                                                                                                                                                               

1. Služby Boží (dětské) jsou opět za týden v 9.00 hod.

Konfirmační cvičení v tomto týdnu nebude. Bratr farář bude od úterý do pátku v Lipsku na jednání AGDE zastupovat Jeronýmovu jednotu.

Náboženství pro děti v pátek v 16.00 hod. bude normálně.

Ke společnému zpívání ze zpěvíku „Svítá“ vás zveme příští neděli 6.3. od 17.00 hod.

Schůze staršovstva bude tentokrát ve vyjímečný termín: v pondělí 7.3. v 19.00 hod.

Výroční sborové shromáždění pak plánujeme na neděli 13. března v rámci bohoslužeb.

Prosím, bratry a sestry starší, aby se dnes zdrželi ke krátké poradě.

 

2. Bratr Chadima, který se zotavuje po operaci u svého syna Pavla, vás všechny pozdravuje. Pamatujte na něj ve svých modlitbách.

 

3. Velikonoční sborový dopis je pro Vás připraven u služby.

 

4. Narozeniny mají v příštím týdnu bratři Jiří Peňáz a Čestmír Svoboda a sestra Miluše Voříšková. Přejeme jim vše dobré, hodně zdraví, Boží milost a požehnání.

 

5. Příští neděli mají službu bratři Michal Veselík a Vlastimil Voříšek.

 

6. I letos můžete přispět na postní sbírku Diakonie ČCE. Letos je pro podporu lidí, kteří žijí v úprchlických táborech v severním Iráku. Sběrací list je u služby.

Dnešní chrámová sbírka je určena pro potřeby našeho sboru.

 

7. Po shromáždění Vás zveme ke kávě a čaji.

 

 

 

introit: Ž 42. 2-3, 12                       

čtení: Gn 32. 22-31                       

text: Mt 26. 36-46                                 

poslání: Žd 5. 7-6.1                         

písně: 42, 434, S212, S21, 697

kázal: Václav Hurt                         


Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litomyšli

A. Tomíčka 69
570 01 Litomyšl

administrující farář
732 622 103
kurátor 721 992 921