Sborová ohlášení 28.10. 2018

28.10.2018 10:49

Sborová ohlášení 28.10. 2018                                      

                                                                                                                                                

 

0. Vítáme v našem shromáždění dechový soubor Consonare a děkujeme za jejich doprovod. Zveme Vás také k jejich odpolednímu koncertu ještě společně s pěveckým sborem z Olomouce, který začne v 16.30. Chceme si tak připomenout stoleté výročí Československé republiky i Českobratrské církve evangelické.

1. S učiteli nedělní školy se sejdeme dnes po shromáždění v kaceláři (cca 10.15)

Bohoslužby jsou opět příští neděli v 9.00. Bude to shromáždění se zaměřením na děti.

Biblická hodina bude v úterý v 18.30. Na programu je Evangelium podle Jana.

Konfirmandi mají své cvičení v pátek ve 14.30.

Náboženství pro děti je také v pátek v 16.00.

2. Dnes má narozeniny Anička Slušná. Přejeme ji vše dobré, hodně zdraví, Boží milost a požehnání.

3. Příští neděli mají službu bratři Jan a Lukáš Kubíčkovi.

4. Do konce října můžete ještě přispět na celocírkevní sbírku pro pomoc lidem postiženým katastrofou v Indonésii. Také dnešní chrámová sbírka je celocírkevní a je na Jubilejní toleranční dar.  Z dopisu k této sbírce vyjímáme:

„Kdo tě prosí, tomu dej, a kdo si chce od tebe vypůjčit, od toho se neodvracej.“ (Mt 5.42) A protože žijeme ve světě, kde ne vše funguje ideálně, i splátky jednotlivých sborů se někdy opozdí a proto je třeba fond, ze kterého se půjčuje, posilovat. Navíc požadavky na půjčky stoupají.

Chceme Vás jménem Ústředního představenstva Jeronýmovy jednoty poprosit, abyste na sbírku Jubilejního tolerančního daru štědře pamatovali. Pomáháte tím nejen církvi, ale i sami sobě“.

5. Slovo hostů.

6. Dopis synodní rady k výročí republiky (farář).

7. Po shromáždění vás zveme ke společenství u kávy a čaje.

 

introit Ž 47. 7-9 

čtení Sd 9. 8-15 

text 1Sa 8. 4-9, 19-20

poslání Ř 13. 7-10 

písně 642, 627, 244, 648, 672  

doprovod: Eva Čejková, Consonare

služba: Jiří Běťák, Míla Fryaufová        

kázání: Václav Hurt


Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litomyšli

A. Tomíčka 69
570 01 Litomyšl

administrující farář
732 622 103
kurátor 721 992 921