Sborová ohlášení 27.9. 2020

27.09.2020 12:06

Sborová ohlášení 27.9. 2020                                                            

                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                        

1. Příští neděli v 9.00. budeme mít v našem sboru konfirmační slavnost. Konfirmováni budou Adam Kubíček, Ema Mrkvičková, František Pecháček a Marie Slušná. Ema Mrkvičková bude rovněž pokřtěna. Bude to shromáždění s večeří Páně. Všechny vás upřímně zveme.

Biblickou hodinu máme v úterý v 18.30.

Náboženství pro mladší děti bude ve čtvrtek v 16.00.

Náboženství pro starší děti bude v pátek v 16.00

Konfirmační cvičení je rovněž v pátek v 14.30

 

2. Narozeniny má v tomto týdnu sestra Jaroslava Macháčková a bratr Jaroslav Nekvinda. Přejeme jim vše dobré, hodně zdraví, Boží milost a požehnání.

 

3. Příští neděli mají službu bratři Jan a Lukáš Kubíčkovi.

 

4. Oprava fasády našeho kostela se chýlí ke konci. Toto dílo můžete podpořit peněžitým darem: Buď prostřednictvím sběrací listiny nebo přímo na účet sboru. 

Dnešní chrámová sbírka je pro potřeby našeho sboru.

 

5. Po shromáždění vás zveme ke společenství u kávy a čaje.

 

 

 

introit Ž 84. 12-13

čtení J 4. 43-54

text J 4. 48-50

poslání Ju 20-25

písně 252, 236, 648, 647, 623

doprovod: M + J Sadílkovi

služba: Jiří Běťák, Miloslava Fryaufová   

kázal: Václav Hurt


Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litomyšli

A. Tomíčka 69
570 01 Litomyšl

farář 608 054 457
kurátor 721 992 921