Sborová ohlášení 27.8. 2017 (křest Ondřeje Běťáka)

30.08.2017 22:47

Sborová ohlášení 27.8. 2017 (křest Ondřeje Běťáka)                                                                                                                          

 

1. Služby Boží jsou opět za týden, v neděli v 9.00 hod.

Bude to shromáždění se zaměřením na děti.

Příští neděli bude také schůze staršovstva.

 

2. Příští neděli jsme zváni do piaristického kostela k ekumenickému shromáždění při příležitosti začátku nového školního roku. Začátek je v 17.00 hod.

 

3. Za 14 dnů, v neděli 10. září pořádá naše církev u příležitosti 500. výročí reformace celocírkevní shromáždění v Ratiboři na Valašsku. Synodní rada nás upřímně zve k účasti. Program naleznete na letáčku i na vývěsce.

 

4. Příští neděli mají službu bratři Josef Čejka, Milan Dvořák a Čestmír Svoboda. 

 

5. Dnešní chrámová sbírka je pro potřeby našeho sboru.

 

6. Po shromáždění vás zveme ke společenství u kávy a čaje.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

introit Ž 67. 2-4

čtení Iz 49. 5-12

text Sk 11. 9-26

poslání 1Pt 3. 13-22

písně 67, 680, 459, 679, 420, 425

kázal: Václav Hurt


Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litomyšli

A. Tomíčka 69
570 01 Litomyšl

farář 608 054 457
kurátor 721 992 921