Sborová ohlášení 27.5. 2018 (dětský den)

27.05.2018 11:04

Sborová ohlášení 27.5. 2018 (dětský den)                                                                              

                                                                                                     

0. Vítáme v našem sboru sestru farářku Lenku Ridzoňovou z Prahy-Střešovic s manželem a děkujeme jí za její službu.

                                                                                                                                                                                                                                        

1. Dnes máme sborový den pro děti. Po bohoslužbách (asi v 10.30) bude pokračovat hrou pro děti, kterou připravil bratr Jura Běťák, který nám o ní ještě v závěru ohlášek poví víc. Budeme mít také společný oběd 12.30 a poté bude program pokračovat na farní zahradě asi do 15.00.

 

2. (farář) V tomto týdnu se v Litomyšli koná 4. zasedání 34. synodu naší církve. Podrobný program synodu je na vývěsce. Jednání bude probíhat především v bývalém pivovaru na Olivetské hoře. Vyjma jednání komisí je jednání synodu přístupné veřejnosti. Jste upřímně zváni především na úvodní bohoslužby, kterou budou ve čtvrtek 31. května v 18.30 v chrámu Nalezení sv. Kříže. Kázat bude předseda synodu bratr senior Jiří Gruber a bude vysluhována svatá večeře Páně. Nenechte si ujít tuto jediněčnou příležitost.

V tomto týdnu nebude biblická, konfirmační cvičení ani náboženství pro děti.

Prosíme také o občerstvení při přestávkách jednání synodu (sladké i slané). Kdo je k tomu ochoten, nechť to sdělí bratru kurátorovi.

V pátek od 15.30 bude v našem sboru jednat hospodářská komise synodu. Bude potřeba připravit drobné občerstvení - především kávu. Mohl by si to někdo vzít na starost?

V sobotu večer (asi od 20.00) budeme na zahradě hostit „ostatky synodu“, tedy ty, kteří ještě v Litomyšli zůstanou do neděle. Pokud budete chtít, můžete přijít.

A v neděli v 9.00 přivítáme na našich bohoslužbách bratra synodního seniora Daniela Ženatého. Budeme také slavit večeři Páně.

 

3. Všimli jste si, že máme v našem kostele výstavu k loňskému 500. výročí reformace. 

 

4. (presbyter) Zítra jsme zváni do Nové městské síně k ekumenickému shromáždění „Hrnečku vař“. O večeři Páně v Církvi československé husitské bude hovořit bratr farář Štěpán Klásek.

 

5. Zveme Vás ke sborovému víkendu v Herlíkovicích v termínu 14. - 16. září. Cena s plnou penzí 1210 Kč za celý víkend. Zvažte toto pozvání a přihlašujte se u služby.

 

6. Narozeniny má v příštím týdnu bratr Petr Vondráček a sestra Jitka Päuerlová. Přejeme jim vše dobré, hodně zdraví, Boží milost a požehnání.

 

7. Příští neděli má službu bratr Emil Vávra a sestra Markéta Vondráčková.

 

8. Prosím pamatujte na Sbírku darů Jeronýmovy jednoty na opravy kostelů a far v naší církvi. Sbírka bude uzavřena 31. května. Dnešní chrámová sbírka je pro potřeby našeho sboru.

 

9. (Jura Běťák) Dětská hra - základní informace.

 

10. Po shromáždění vás zveme ke společenství u kávy a čaje.

 

introit: Ž 118. 24,29 

čtení: Lk 15. 11-24

text: Mt 6. 6 (5-8)

poslání:  

písně: 638, 688, 694, S360, 637

doprovod: K, M, J Sadílkovi

služba: Vlasta Ritzingerová a Michal Sadílek    

kázala: Lenka Ridzoňová


Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litomyšli

A. Tomíčka 69
570 01 Litomyšl

farář 608 054 457
kurátor 721 992 921