Sborová ohlášení 27.3.2016 (Boží hod velikonoční)

29.03.2016 15:29

Sborová ohlášení 27.3.2016                                                                                                                                                              

(Boží hod velikonoční)                                                                                                                                 

1. Zítra, na Pondělí velikonoční máme bohoslužby v 9.00 hod.

Konfirmační cvičení je ve středu ve 14.00 hod.

Děti mají náboženství v pátek v 16.00 hod.

V pátek vás také zveme k večernímu setkání s hostem. Jeho název je „Orkneje aneb život a práce farářky na skotských ostrovech.“ Vyprávět bude sestra farářka Magdaléna Trgalová. Začátek je v 19.00 hod.

 

2. „Vy jste sůl země.“ Tak zní název již desátého setkání křesťanů střední Evropy, tentokrát v Budapešti (7.-10.7. 2016). Přihlašovat se můžete do konce března. Více na vývěsce nebo webu e-cirkev.cz.

 

3. Narozeniny má dnes sestra Miroslava Vopařilová a v týdnu pak sestra Růžena Faltysová, bratr David Vopařil a bratr Josef Čejka st. Přejeme jim vše dobré, hodně zdraví, Boží milost a požehnání.

 

4. Zítra má službu bratr Emil Vávra a sestra Markéta Vondráčková.

 

5. Dnešní sbírka je celocírkevní a je již tradičně na Hlavní dar lásky Jeronýmovy jednoty. Přečtu výňatek k dopisu k této sbírce: (viz. e-cirkev.cz/ústřední církevní kancelář/sborové zásilky)

 

6. Po shromáždění Vás zveme ke kávě a čaji.

 

 

 

 

 

 

 

 

introit Ž 118.1,22-24

čtení Mt 22. 23-33

text Mt 28. 1-10

poslání 1K 15. 3-8, 12-22

písně 667, 342, 341, 334, 346

kázal: Václav Hurt

 


Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litomyšli

A. Tomíčka 69
570 01 Litomyšl

farář 608 054 457
kurátor 721 992 921