Sborová ohlášení 27.2. 2022

27.02.2022 02:20

Sborová ohlášení 27.2. 2022                                                                                                                                             

                                                                                           

                                                                                       

1. Služby Boží budeme slavit opět za týden, v neděli v 9.00. Je to první neděle postní; shromáždění bude s večeří Páně.

Biblická hodina je v úterý v 18.30.

Náboženství a konfirmační cvičení tento týden nebude, neboť jsou jarní prázdniny.

 

2. Dnes večer jsme zváni ke společným modlitbám za Ukrajinu do Nového kostela Církve bratrské. Začátek je v 18.30.

 

3. Naše letošní výroční sborové shromáždění budeme mít za měsíc v nedělí 27. března v 9.00 v rámci bohoslužeb.

 

4. Narozeniny mají v příštím týdnu bratři Čestmír Svoboda a Stanislav Voříšek a sestra Miluše Voříšková. Přejeme ji všechno dobré, hodně zdraví, Boží milost a požehnání.

 

5. Pastýřský list synodního seniora (prosím přečíst).

 

6. Dnešní chrámová sbírka je celocírkevní a je určena na pomoc Ukrajině. Je také možné, že bude třeba ubytování pro válečné uprchlíky. Přemýšlejte, zda byste mohli někoho ubytovat u vás doma. Synodní rada vytváří v této věci seznam. Podrobnosti jsou na vývěsce.

 

7. Po shromáždění vás zveme ke společenství a rozhovoru u kávy a občerstvení.

 

 

 

 

introit Ž 121. 1-2

čtení Iz 53. 1-12

text Mk  8. 31-36

poslání Žd 12. 1-4, 12

písně 442, 236, 470.1,4-6, 477.1-4, 469. 1, 9-11                                    

služba: Michal Sadílek         

doprovod: M + J Sadílkovi

kázal: Václav Hurt


Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litomyšli

A. Tomíčka 69
570 01 Litomyšl

farář 608 054 457
kurátor 721 992 921