Sborová ohlášení 27.11. 2022

27.11.2022 04:09

Sborová ohlášení 27.11. 2022                                                     

                                                                                                              

  1. Vítáme u nás bratra faráře Tomáše Jirků s manželkou a děkujeme mu za dnešní slavnostní bohoslužby.
  2. Služby Boží budeme slavit opět příští neděli 4.12. v 9 hodin, kázat bude bratr farář Jan Dus. Souběžně s bohoslužbami bude také nedělní škola, kterou příští neděli povede sestra Magda Veselíková.
  3. Rodiče a hlavně děti zveme po bohoslužbách na dort a pro adventní kalendář, který připravila Maruška Peňázová.
  4. Náboženství pro děti je ekumenické ve Školamyšli v pondělí v 15 hodin, biblická hodina je ve čtvrtek v 17 hodin na faře ve Sloupnici.
  5. Ve čtvrtek měla narozeniny sestra Jaroslava Peňázová, přejeme jí vše dobré, Boží milost a požehnání.
  6. Džbánovský sbor nás zve na svůj adventní koncert v sobotu 10.12. a na diskusní večer s Alexandrem Flekem autorem Parabible ve čtvrtek 15.12. Detaily jsou na nástěnce.
  7. U služby si můžete objednat nástěnný kalendář na příští rok a zakoupit za 170,- Kč Evangelický kalendář a čtení Na každý den.
  8. Dnešní chrámová sbírka je určena pro potřeba našeho sboru. Můžete také přispět do sbírky na rekonstrukci fary v tomto a příštím roce, týkat se to bude hlavně kuchyně.
  9. Službu příští neděli má sestra Vlasta Ritzingerová a bratr Michal Sadílek.
  10. Po shromáždění vás zveme ke společenství a rozhovoru u kávy a občerstvení.

 

písně: 171, 452, 284, 759, 222, 435

služba: Jan Kubíček

doprovod: Alena Běťáková

kázal: Tomáš Jirků

 


Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litomyšli

A. Tomíčka 69
570 01 Litomyšl

farář 608 054 457
kurátor 721 992 921