Sborová ohlášení 27.11.2016 (první adventní)

30.11.2016 19:08

Sborová ohlášení 27.11.2016 (první adventní)                                                                                                                                  

1. Dnes odpoledne v 13.30 hod. jsme zváni k zahájení adventu v piaristickém kostele. Sváteční slovo bude mít bratr Zdeněk Mach, farář římsko-katolické církve. 

Služby Boží jsou opět za týden, v neděli v 9.00 hod.

Konfirmační cvičení je v pátek ve 14.15 hod.

Náboženství pro děti je v pátek v 16.00 hod.

 

2. Příští neděli odpoledna vás zveme do našeho sboru na vyprávění našeho bratra faráře o evangelících v Bohemce na jižní Ukrajině. Záčátek v 16.00.

Příští neděli nás pak také sousední evangelický sbor v Bučině zve ke slavnostnímu shromáždění, kterým si chtějí připomenout 230. výročí od postavení evangelického kostela a založení sboru. Program je následující:
10:00 hod - bohoslužby, káže synodní senior ČCE Mgr. Daniel Ženatý
14:00 hod - přednášky: „Historie evangelického sboru v Bučině“ (MUDr. Miroslav Kučera) a „Co může sbor nabídnout dnes, po 230 letech?“ (Mgr. Daniel Ženatý)

Za 14 dnů na 3. neděli adventní bude při nedělním shromáždění pokřtěna Anežka Vávrová, dcera Jana a Lucie Vávrových.

Stejnou neděli odpoledne vás pak zveme do našeho sboru na adventní koncert. Vystoupí při něm „Litomyšlská schola“. Začátek je v 16.30 hod.

 

3. Narozeniny má v tomto týdnu sestra Ludmila Košínová z Opatova . Přejeme ji vše dobré, hodně zdraví, Boží milost a požehnání.

 

4. Můžete si také zakoupit krásné výrobky našich sester a podpořit tak Diakonii ČCE v Čáslavi. Dnes je rovněž poslední den pro objednání výrobků z Rolničky – Diakonie ČCE v Soběslavi. Objednávkový list je u služby.

 

5. Příští neděli mají službu bratři Michal Veselík a bratr Vlastimil Voříšek.  

 

6. Dnešní chrámová sbírka je na potřeby našeho sboru.

 

7. Po bohoslužbách vás zveme ke společenství u kávy a čaje.

 

introit Ž 50. 2-6

čtení Dn 7. 13-15, Lk 21. 9-12, 24-27

text Lk 21. 28-36

poslání 2Pt 3. 8-14

písně 118, 273, S160, 397, 669, 275

kázal: Václav Hurt


Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litomyšli

A. Tomíčka 69
570 01 Litomyšl

farář 608 054 457
kurátor 721 992 921